Bent u huisarts of medisch specialist? dan kunt u uw patiënt(e) verwijzen naar GGZ Praktijk Barneveld.

Verzekeraars hebben in hun polisvoorwaarden opgenomen dat een verwijzing noodzakelijk is om GGZ zorgkosten vergoed te krijgen.

Een verwijzing doet u door een verwijsbrief te sturen waarin minimaal het volgende wordt vermeld:

  • De aanmelddatum op de verwijsbrief moet (maximaal 9 maanden!) liggen voor de datum van het eerste gesprek
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de patiënt(e) (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Een specifieke psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan
  • ER moet duidelijk aangegeven worden of er wordt verwezen naar basis GGZ of Specialistische GGZ

Een voorbeeld van een verwijsbrief kunt u hier downloaden.
U kunt de verwijsbrief printen en aan uw patiënt(e) meegeven of per post sturen naar:

GGZ Praktijk Barneveld
Brouwerstraat 2A
3771 HA Barneveld

Ik vind het belangrijk om u als verwijzer goed te informeren over de voortgang van de behandeling.  U zult na de intake en gedurende de behandeling op de hoogte worden gehouden middels brieven indien uw patiënt(e) hier toestemming voor geeft