GGZ Praktijk Barneveld biedt diagnostiek en behandeling aan (jong)volwassen personen tussen de 18 en 65 jaar die een indicatie hebben voor basis ggz of specialistische ggz. 

Binnen de praktijk zijn wij gespecialiseerd in het behandelen van trauma en persoonlijkheidsproblematiek middels schematherapie en emdr. Daarnaast worden ook elementen uit de ‘mentalisation based therapy (mbt)’,  ‘polyvagaal theorie’, ‘sensorimotore therapie’ en ‘internal family system therapy’ gebruikt. 

In het eerste kwartaal van 2022 willen we een schemagroep starten. Meer informatie over deze groep vind je hier.

U kunt in de praktijk ook terecht voor kortdurende medicatie trajecten. U kunt dan denken aan het (opnieuw) instellen op medicatie of het afbouwen van medicatie. Het langdurig monitoren van medicatie en bijwerkingen van medicatie valt buiten de doelstelling van mijn praktijk. 

GGZ Praktijk Barneveld biedt geen crisiszorg. Dit betekent dat wanneer uw klachten vragen om intensieve begeleiding, de zorg van een crisisdienst of kliniek, dit niet kan binnen onze praktijk. Een aanmelding bij een ggz-instelling is dan meer passend.