GGZ Praktijk Barneveld is een kleine GGZ instelling die diagnostiek en behandeling biedt aan (jong)volwassen personen tussen de 18 en 65 jaar die een indicatie hebben voor basis ggz of specialistische ggz. 

Binnen onze instelling zijn wij gespecialiseerd in het behandelen van trauma en persoonlijkheidsproblematiek middels DGT (dialectische gedragstherapie), schematherapie en emdr. Daarnaast worden ook elementen uit de ‘mentalisation based therapy (mbt)’,  ‘polyvagaal theorie’, ‘sensorimotore therapie’ en ‘internal family system therapy’ gebruikt. 

Wij bieden groepsschematherapie op vrijdagmorgen. In januari start een tweede groep op dinsdagmiddag. Meer informatie over de schemagroep vindt u hier.

Vanaf maart 2023 kunt u in onze instelling ook terecht voor diagnostiek en behandeling van ADHD. In het najaar start een groepstherapie voor mensen met ADHD. U kunt zich hiervoor aanmelden. 

Het langdurig monitoren van medicatie en bijwerkingen van medicatie valt buiten de doelstelling van de instelling. 

GGZ Praktijk Barneveld biedt geen crisiszorg. Dit betekent dat wanneer uw klachten vragen om intensieve begeleiding, de zorg van een crisisdienst of kliniek, dit niet kan binnen onze praktijk. Een aanmelding bij een grotere ggz-instelling met crisisdienst en kliniek is dan meer passend.