Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van zowel basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Door op de naam van de hulpverleners te klikken, opent u het bijbehorende kwaliteitsstatuut.  

     Janneke Van As                    Alinda Zuidhof    

Privacy verklaring

GGZ Praktijk Barneveld hecht veel belang aan uw privacy en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Klik op Privacy verklaring om de inhoud van de Privacy verklaring in te zien. 

Klachtenregeling

Wij houden ons aan de beroepscode voor psychiaters of de beroepscode voor psychologen. Indien u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent over de gang van zaken in de praktijk of over de behandeling dan verwachten we dat u zich in eerste instantie tot ons wendt zodat we samen kunnen nadenken over een oplossing.

Wanneer uw klacht naar uw mening niet naar tevredenheid wordt besproken dan wel opgelost, heeft u de mogelijkheid contact op te nemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doen wij een beroep op de regeling van de verschillende beroepsverenigingen. Janneke Van As is voor klachten en geschillen aangesloten bij de NVvP. Alinda Zuidhof is hiervoor aangesloten bij de NVGzP. 

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een toelichting dan wel een gesprek. In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. 

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke en erkende geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. 

De geschillencommissie is schriftelijk, telefonisch of digitaal te benaderen, via onderstaand adres:

Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken:

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

070 – 310 53 10 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)

www.degeschillencommissie.nl

 

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachten@psychotherapie.nl. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een toelichting dan wel een gesprek. In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. 

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke en erkende geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. 

Folder klachtenregeling NVGzP

Duurzaamheid

In de praktijk willen we bij het inrichten van de ruimten en processen rekening houden met mens, milieu en maatschappij. Er zijn daarom zoveel mogelijk duurzame keuzes gemaakt. Enkelen voorbeelden hiervan zijn:

  • Bij de verbouw van het pand, is het pand beter geïsoleerd dan dat het was. Dit geeft een aangenamer klimaat, betere geluidsisolatie en een lager verbruik van fossiele brandstoffen.
  • Bij de verbouw van het pand is alle tl verlichting vervangen door led panelen. Dit geeft een lager verbruik van elektriciteit en is daarom minder belastend voor het milieu. 
  • Er wordt in de praktijk gebruik gemaakt van een duurzame vorm van elektriciteit en gas.
  • De deurtjes van het keukenblokje bestaat onder andere uit gerecyclede pet flessen.
  • Bij de keuze van kruidenierswaren zullen we zoveel mogelijk duurzame keuzes maken (denk aan gerecycled toiletpapier, biologische thee/koffie etc).