HKZ certificaat

GGZ Praktijk Barneveld is sinds 2022 een HKZ gecertificeerde instelling. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. In de HKZ normen zijn zowel de algemene ISO 9001 normen opgenomen als normen die voor de zorgsector van belang zijn zoals bepaalde wet- en regelgeving. GGZ Praktijk Barneveld voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen en wordt hier jaarlijks op gecontroleerd.

Kiwa logo

Kwaliteitsstatuut

GGZ Praktijk Barneveld heeft een Kwaliteitsstatuut en een Professioneel statuut. Als GGZ instelling zij wij verplicht vast te leggen welke rollen en verantwoordelijkheden verschillende zorgverleners hebben en hoe we dit onderling afstemmen. Dit is vastgelegd in ons getoetst en goedgekeurde  Kwaliteitsstatuut. Een Professioneel statuut is een toevoeging op het kwaliteitsstatuut. Hierin staat verwoord hoe wij onze zorg hebben georganiseerd, 

Kwaliteitsstatuut                 Professioneel statuut 

Privacy verklaring

GGZ Praktijk Barneveld hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Onze Privacy verklaring legt uit hoe GGZ Praktijk Barneveld met informatie van personen omgaat. Hierbij volgt GGZ Praktijk Barneveld de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring

Klachtenregeling

Vragen en opmerkingen over je behandeling kun je het beste stellen aan je behandelaar. Ook wanneer je minder tevreden bent, horen we dit graag en zoeken we naar mogelijke oplossingen. U kunt uw vraag of klacht ook voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-3105392. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. Kijk voor meer informatie op: https://degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg

Lukt het niet om bij ons via de klachtenregeling je klacht op te lossen? Dan kunt u de klacht ook indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Kijk voor meer informatie op: https://degeschillendommissiezorg.nl.

Aansluitbewijs geschillencommissie

Duurzaamheid

In de praktijk willen we bij het inrichten van de ruimten en processen rekening houden met mens, milieu en maatschappij. Er worden daarom zoveel mogelijk duurzame keuzes gemaakt. Enkelen voorbeelden hiervan zijn:

  • Bij de verbouw van het pand, is het pand beter geïsoleerd dan dat het was. Dit geeft een aangenamer klimaat, betere geluidsisolatie en een lager verbruik van fossiele brandstoffen.
  • Bij de verbouw van het pand is alle tl verlichting vervangen door led panelen. Dit geeft een lager verbruik van elektriciteit en is daarom minder belastend voor het milieu. 
  • Er wordt in de praktijk gebruik gemaakt van een duurzame vorm van elektriciteit en gas.
  • De deurtjes van het keukenblokje bestaan onder andere uit gerecyclede pet flessen.
  • Bij de keuze van kruidenierswaren zullen we zoveel mogelijk duurzame keuzes maken (denk aan gerecycled toiletpapier, biologische thee/koffie etc).