2022: Zorgprestatiemodel

Sinds 2022 wordt de geestelijke gezondheidszorg bekostigt volgens het Zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel wordt gewerkt met een prijs voor losse consulten. In een consult zit alleen de tijd waarin er echt contact is met de cliënt.  We noemen dit directe tijd. Alle indirecte tijd zoals rapporteren, schrijven van brieven en bellen met een verwijzer, is al verrekend in de prijs van het consult. De prijs van het consult hangt af van de zorgtypering, de duur van het consult en de discipline van de behandelaar. Er wordt tijdens de intake op basis van een vragenlijst (HONOS+) door de intaker ingeschat hoe intensief uw zorgvraag is. Dit heet de zorgvraagtypering. De zorg die wij leveren valt onder kwaliteitsstatuut III. U vindt hier alle tarieven (setting ambulant Kwaliteitsstatuut sectie III)

Geen contracten voor 2023

Ook voor 2023 heeft GGZ Praktijk Barneveld geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat zorg door ons geleverd wel vergoed wordt door de basisverzekering maar dat het type polis wat uw heeft afgesloten bepaald hoeveel u zelf moet bijdragen aan de behandeling. Wanneer je behalve je eigen risico geen eigen bijdrage wilt of kunt betalen, kun je een restitutiepolis afsluiten. Bij een restitutie polis wordt 100% van het NZA-tarief ofwel het marktconforme tarief vergoed. 

Tarieven 2023

Voor 2023 zal GGZ Praktijk Barneveld 100% van het NZA tarief in rekening brengen. De NZA tarieven kunt u vinden op https://zorgprestatiemodel.nza.nl/  Voor individuele consulten voert u de eerste 4 tabs in (setting = kwaliteitsstatuut III monodisciplinair of kwaliteitsstatuut III multidisciplinair). Voor de groep voert u alleen de groepsgrootte en de beroepscategorie in. 

U krijgt in 2023 van ons facturen voor geleverde zorg die u zelf bij de zorgverzekering kunt indienen. U dient zelf zorg te dragen voor het betalen van de rekening. 

Zorgverzekering 2023

U had tot 31-12-2022 de tijd om uw zorgverzekering aan te passen. In 2023 bieden de volgende zorgverzekeraars een restitutiepolis zonder aanvullende voorwaarden aan:

  • Stad Holland
  • Menzis
  • Zilveren Kruis

Er zijn daarnaast ook nog enkele zorgverzekeraars die nog wel een restitutiepolis bieden maar aanvullende voorwaarden hanteren in de vorm van een machtiging. Dit betekent bijvoorbeeld dat er voor de start van de behandeling een machtiging aangevraagd dient te worden door de cliënt. Het aanvragen van deze machtiging kost tijd waardoor de behandeling vertraging kan oplopen en de verzekeraar kan ook beslissen de machtiging niet te verstrekken. Voor de machtiging moeten gedetailleerde en privacy gevoelige informatie aangeleverd worden over uw klachten, de behandeldoelen, de behandelinterventies en de duur van de behandeling. Wanneer u deze informatie niet aan wilt leveren, kan de zorgverzekeraar beslissen de machtiging niet te geven. De volgende zorgverzekeraars werken in 2023 met een machtiging:

  • CZ
  • Aevitea
  • A.S.R. 

Wanneer u met uw verzekering overlegt over de hoogte van de vergoedingen en aanvullende voorwaarden voor ongecontracteerde GGZ aanbieders kunt  de volgende vragen aan uw verzekering stellen:

  • Welk percentage van het NZA tarief wordt vergoed wanneer zorg geleverd wordt door een  ongecontracteerde zorgaanbieder in de GGZ.
  • Zijn er aanvullende voorwaarde bij een ongecontracteerde zorgaanbieder (denk aan machtigingen)

U vindt meer informatie op https://www.zorgwijzer.nl/faq/restitutiepolis of op www.contractvrijepsycholoog.nl

 Let op!

GGZ Praktijk Barneveld doet haar best om u goed te informeren over de kosten en vergoedingen voor 2023. Deze informatie is opgesteld op basis van de meest actuele gegevens zoals wij ze hebben gevonden in de polisvoorwaarden van zorgverzekeraars. U blijft als cliënt altijd zelf verantwoordelijk om u goed te laten informeren over de vergoedingen en eisen van uw zorgverzekering. 

No show tarief

Bij verhindering dient u zich minstens 24 uur van tevoren af te melden. Dit kan per telefoon (voicemail geldt ook) of e-mail. Er is een no-show tarief van 50 euro voor het niet verschijnen op gemaakte afspraken zonder tijdige afmelding. Dit bedrag wordt niet door de verzekeraar vergoed.

Eigen risico

Het eigen risico is een drempelbedrag dat mensen vanaf 18 jaar moeten betalen zodra ze zorgkosten maken. Dit geldt voor de meeste zorgkosten die vallen onder de dekking van de basis zorgverzekering. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk verplichte eigen risico.

In 2023 bedraagt het wettelijke verplicht eigen risico 385 euro per verzekerde. Het kan zijn dat u met uw zorgverzekering een hoger eigen risico heeft afgesproken. Pas na deze kosten zal uw zorgverzekeraar kosten voor u betalen.

Niet vergoede zorg

Voor niet vergoede zorg, zorg zonder verwijzing van de huisarts of indien u geen zorgverzekering heeft, wordt een tarief van 124,16 euro per sessie gehanteerd (OZP- tarief)

Betaling

U ontvangt elke maand een nota voor de geleverde diensten. U kunt deze nota indienen bij uw zorgverzekeraar voor een (gedeeltelijke) vergoeding. De betalingstermijn voor de nota is 14 dagen. Wij factureren niet aan de zorgverzekeraar en u bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor betaling