Vergoeding door de verzekering

GGZ Praktijk Barneveld biedt gespecialiseerde GGZ. Dit is zorg die wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. GGZ Praktijk Barneveld heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en werkt contractvrij. De reden hiervoor is dat ik samen met veel andere zorgverleners van mening ben dat de eisen en beperkingen van veel zorgverzekeraars conflicteren met de vorm en inhoud van de behandeling. Meer informatie kunt u hier lezen, u vindt hier onder andere informatie over natura polissen en restitutie polissen.

Voor u betekent dit dat u na het afsluiten van de behandeling in 2021 of na één of meerdere consulten in 2022 een factuur toegezonden krijgt. U kunt deze factuur vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar waarbij de zorgverzekeraar 55-100% vergoed afhankelijk van waar u verzekerd bent en welk type verzekering u heeft. Het gedeelte van de factuur dat niet vergoed wordt, dient u zelf te betalen. Laat uzelf vooraf goed informeren door de zorgverzekeraar over de hoogte van de vergoeding zodat u niet voor verrassingen kom te staan.

Tarieven

2022: Zorgprestatiemodel

Sinds 01-01-2022 is de financiering van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland veranderen en wordt het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Er wordt gewerkt met losse consulten. Er wordt tijdens de intake op basis van een vragenlijst (HONOS+) door de intaker ingeschat hoe intensief uw zorgvraag is. Dit heet de zorgvraagtypering. Ook wordt alleen de directe tijd (dit is de tijd waarin je contact met je behandelaar) gefactureerd en vergoed. Alle indirecte tijd zoals rapporteren, schrijven van brieven en bellen met een verwijzer, is al verrekend in de prijs van het consult. De prijs van het consult hangt af van de zorgtypering, de duur van het consult en de discipline van de behandelaar. Alle consulten tot 01-05-2022 vielen onder kwaliteitsstatuut II. Sinds 01-05-2022 valt de zorg die we leveren onder kwaliteitsstatuut III. Dit heeft te maken met dat we een instelling zijn geworden. U vindt hier alle tarieven (setting ambulant Kwaliteitsstatuut sectie III)

No show tarief

Bij verhindering dient u zich minstens 24 uur van tevoren af te melden. Dit kan per telefoon (voicemail geldt ook) of e-mail. Er is een no-show tarief van 50 euro voor het niet verschijnen op gemaakte afspraken zonder tijdige afmelding. Dit bedrag wordt niet door de verzekeraar vergoed.

Eigen risico

Het eigen risico is een drempelbedrag dat mensen vanaf 18 jaar moeten betalen zodra ze zorgkosten maken. Dit geldt voor de meeste zorgkosten die vallen onder de dekking van de basis zorgverzekering. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk verplichte eigen risico.

In 2020 bedraagt het wettelijke verplicht eigen risico 385 euro per verzekerde. Het kan zijn dat u met uw zorgverzekering een hoger eigen risico heeft afgesproken. Pas na deze kosten zal je zorgverzekeraar kosten voor u betalen.

Niet vergoede zorg

Voor niet vergoede zorg, zorg zonder verwijzing van de huisarts of indien u geen zorgverzekering heeft, wordt een tarief van 119,96 euro per sessie gehanteerd (OZP- tarief)

Betaling

Na  afronding van het gehele traject of na een jaar volgt een nota voor de geleverde diensten. Indien de behandeling (deels) vergoed wordt door de zorgverzekeraar, kan de nota ingediend worden bij de zorgverzekeraar. De betalingstermijn voor de nota is 30 dagen zodat u ruim de tijd heeft de nota in te dienen en te betalen. Wij factureren niet aan de zorgverzekeraar en u bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor betaling