Vergoeding door de verzekering

GGZ Praktijk Barneveld biedt gespecialiseerde GGZ. Dit is zorg die wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. GGZ Praktijk Barneveld heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en werkt contractvrij. De reden hiervoor is dat ik samen met veel andere zorgverleners van mening ben dat de eisen en beperkingen van veel zorgverzekeraars conflicteren met de vorm en inhoud van de behandeling. Meer informatie kunt u hier lezen.

Voor u betekent dit dat u na het afsluiten van de behandeling of uiterlijk na een jaar behandeling een factuur toegezonden krijgt. U kunt deze factuur vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar waarbij de zorgverzekeraar 55-100% vergoed afhankelijk van waar u verzekerd bent en welk type verzekering u heeft. Het gedeelte van de factuur dat niet vergoed wordt, dient u zelf te betalen. Laat uzelf vooraf goed informeren door de zorgverzekeraar over de hoogte van de vergoeding zodat u niet voor verrassingen kom te staan.

Tarieven
De tarieven voor onze behandelingen zijn conform de vastgestelde tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Hier kunt u de tarieven inzien voor de specialistische GGZ en hier kunt de tarieven inzien voor de generalistische GGZ. Bij aanmelding wordt er in de BGGZ een traject gestart en in de SGGZ een DBC geopend. Zowel in het BGGZ traject als in een SGGZ DBC worden verrichtingen in minuten bijgehouden. Dit kan zowel directe tijd (tijd dat er contact is tussen jou en de hulpverlener) als indirecte tijd (tijd zonder contact zoals verslaglegging). Een BGGZ traject heeft een vastgesteld aantal minuten. Dit is afhankelijk van het gekozen traject (kort, middel, intensief, chronisch). Daarna wordt het traject afgesloten en wordt de behandeling gedeclareerd. Bij een SGGZ traject wordt de DBC afgesloten als de behandeling wordt afgesloten of na een jaar als de behandeling langer duurt dan een jaar. Deze minuten worden gekoppeld aan een diagnose en het tarief wat hierbij hoort, wordt gedeclareerd. 

No show tarief

Bij verhindering dient u zich minstens 24 uur van tevoren af te melden. Dit kan per telefoon (voicemail geldt ook) of e-mail. Er is een no-show tarief van 50 euro voor het niet verschijnen op gemaakte afspraken zonder tijdige afmelding. Dit bedrag wordt niet door de verzekeraar vergoed.

Eigen risico

Het eigen risico is een drempelbedrag dat mensen vanaf 18 jaar moeten betalen zodra ze zorgkosten maken. Dit geldt voor de meeste zorgkosten die vallen onder de dekking van de basis zorgverzekering. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk verplichte eigen risico.

In 2020 bedraagt het wettelijke verplicht eigen risico 385 euro per verzekerde. Het kan zijn dat u met uw zorgverzekering een hoger eigen risico heeft afgesproken. Pas na deze kosten zal je zorgverzekeraar kosten voor u betalen.

Niet vergoede zorg

Voor niet vergoede zorg, zorg zonder verwijzing van de huisarts of indien u geen zorgverzekering heeft, wordt een tarief van 105,25 euro per sessie gehanteerd (OZP- tarief)

Betaling

Na  afronding van het gehele traject of na een jaar volgt een nota voor de geleverde diensten. Indien de behandeling (deels) vergoed wordt door de zorgverzekeraar, kan de nota ingediend worden bij de zorgverzekeraar. De betalingstermijn voor de nota is 30 dagen zodat u ruim de tijd heeft de nota in te dienen en te betalen. Wij factureren niet aan de zorgverzekeraar en u bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor betaling.