Hulpverlening vanuit betrokkenheid, passie en vakmanschap

U kunt terecht bij GGZ Praktijk Barneveld voor basis en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. De focus van de praktijk ligt op psychotherapie met name voor trauma gerelateerde aandoeningen en persoonlijkheidsproblematiek. 

Binnen GGZ Praktijk Barneveld zijn betrokkenheid en enthousiasme bij het behandelen van psychische stoornissen belangrijke kernwaarden. Het streven is hulpverlening op een transparante en efficiënte manier vorm te geven.

GGZ Praktijk Barneveld is sinds april 2020 actief in het centrum van Barneveld. Met onze zorgmedewerkers vormen we een netwerk van samenwerkende zelfstandige hulpverleners.